മൂന്നാർ മുങ്ങുന്നു; മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാമിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഷട്ടറും തുറന്നു

 

മൂന്നാർ: മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാമിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഷട്ടറും തുറന്നതോടെ മൂന്നാർ കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു. ഡാമിന്റെ രണ്ട് ഷട്ടറുകൾ ഇന്നലെ തുറന്നിരുന്നു. ഷട്ടറുകൾ തുറന്നതിനെത്തുടർന്ന് മുതിരപ്പുഴയാർ കരകവിഞ്ഞൊഴുകി. ഇതോടെ പഴയ മൂന്നാറിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായിരുന്നു. മൂന്നാറിൽ നിന്ന് മാട്ടുപ്പെട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലെ പല കടകളിലും വെള്ളം കയറി. മൂന്നാമത്തെ ഷട്ടർ കൂടി തുറന്നതോടെ കൂടുതൽ മേഖലകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാകാനാണ് സാധ്യത. വിനോദ സഞ്ചാരികളടക്കം നിരവധി പേർ മൂന്നാറിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്