ബലിപെരുന്നാൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ കുവൈത്തിൽ വിമാനടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ വൻ വർധന

കുവൈത്ത്: ബലിപെരുന്നാൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ കുവൈത്തിൽ വിമാനടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ വൻ വർധന. ഓണവും ബലിപെരുന്നാളും ആഘോഷിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് തിരിച്ചടിയാണ് വിലവർധന. ഒൻപത് ദിവസത്തെ ബലിപെരുന്നാൾ അവധി നാട്ടിൽ പോയി ആഘോഷിക്കാമെന്നു കരുതിയാൽ പോക്കറ്റ് കാലിയാകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കുവൈത്തിലെ പ്രവാസി മലയാളികൾ.

എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസിന് അവധിതുടങ്ങുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 100 ദിനാറിൽ കൂടുതലാണ്. മറ്റ് ടിക്കറ്റുകൾക്കാകട്ടെ സാധാരണയേക്കാൾ മൂന്നും നാലും ഇരട്ടിയാണ് നിരക്ക്. പല വിമാനങ്ങളിലും ലോവർ ക്‌ളാസ് ടിക്കറ്റുകൾ കിട്ടാനില്ല. മറ്റ് ടിക്കറ്റുകൾക്കാകട്ടെ സാധാരണയേക്കാൾ മൂന്നും നാലും ഇരട്ടിയാണ് നിരക്ക്.