സൗദി: സ്വദേശിവൽക്കരണം ശക്തമാക്കിയതോടെ വിദേശികൾക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വർദ്ധിക്കുന്നു

സൗദി: പ്രതിമാസം ശരാശരി ഒരു ലക്ഷം വിദേശികൾക്ക് സൗദി അറേബ്യയിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. സൗദി അറേബ്യയിൽ സ്വദേശിവൽക്കരണം ശക്തമാക്കിയതോടെയാണ് വിദേശികൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്. ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെ മൂന്നുലക്ഷത്തിലധികം വിദേശികൾക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ജനറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ജനറൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ രജിസ്റ്റർചെയ്തവരുടെ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. ആദ്യമൂന്നുമാസത്തിനിടെ 1,99,500 പേരും രണ്ടാം പാദത്തിൽ 3,13,000 തൊഴിലാളികളുമാണ് തൊഴിൽരഹിതരായത്. രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നൂറുകണക്കിന് ജീവനക്കാർക്കും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒന്നര വർഷത്തിനിടെ 58,400 സൌദി പൌരൻമാർക്ക് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ തൊഴിൽ ലഭിച്ചതായും കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.