സ്വാതന്ത്ര്യദിന ഓഫറുമായി എയർടെൽ

ഡൽഹി: സ്വാതന്ത്ര്യദിന ഓഫറുമായി ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ എയർടെൽ രംഗത്തെത്തി. എയർടെൽ പേമെന്റ് ബാങ്ക് വഴി റീചാർജ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഈ ഓഫർ ലഭ്യമാകുകയെന്ന് കമ്പനി ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ പേജിലൂടെ അറിയിച്ചു. എയർടെൽ പേമെന്റ് ബാങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് റീചാർജ് ചെയ്താൽ 250 രൂപയാണ് ക്യാഷ്ബാക്ക് ലഭിക്കുക.

ഓരോ മണിക്കൂറിലും 300 പേർക്ക് പ്രത്യേക സമ്മാനങ്ങളുമുണ്ട്. എയർടെൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് 399 രൂപയുടെ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് 100 ശതമാനം വരെ ക്യാഷ്ബാക്ക് ഓഫറുമുണ്ട്. ആഗസ്റ്റ് 15 വരെയാണ് ഓഫർ ലഭ്യമാകുക.