59 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു കോടി രൂപ വരെ വായ്പ; കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി

ഇടുക്കി: ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് 59 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വായ്പ അനുവദിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കേന്ദ്രമന്ത്രി ആർ.കെ. സിംഗ് ഇടുക്കിയിൽ നിർവഹിച്ചു. പദ്ധതിയിലൂടെ ഒരു കോടി രൂപ വരെ സംരംഭകർക്ക് വായ്പയായി ലഭിക്കും. Psbloansin59minutes.com എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അപേക്ഷ നൽകിയാൽ 59 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പ്രാഥമിക പഠനങ്ങൾ പൂ‍ർത്തിയാക്കി വായ്പയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകും.

പദ്ധതിയുടെ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഉദ്ഘാടനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വീഡിയോ കോൺഫ്രൻസിലൂടെ നി‍ർവഹിച്ചു. ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 80 ജില്ലകൾക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പുതിയ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇടുക്കി, കോട്ടയം ജില്ലകളെയാണ് പദ്ധതിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ നിർണായകമായ ചെറുകിട, ഇടത്തരം, സൂക്ഷ്മ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് താങ്ങാകുകയാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ കേന്ദ്രസർക്കാർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്.