ജി.സുധാകരന്റെ ഭാര്യ കേരളാ സർവ്വകലാശാലയിലെ പദവി രാജിവച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ജി.സുധാകരന്റെ ഭാര്യ ജൂബിലി നവപ്രഭ കേരളാ സർവ്വകലാശാലയിലെ സ്വാശ്രയ കോഴ്‌സുകളുടെ ഡയറക്ടർ പദവി രാജി വെച്ചു. ചട്ടം മറികടന്ന് യോഗ്യതകളിൽ ഇളവ് വരുത്തി ജൂബിലി നവപ്രഭയെ നിയമിച്ചത് വിവാദമായതിനെ തുടർന്നാണ് പദവി രാജിവച്ചത്. സർവ്വകലാശാലയ്ക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ളവർ തന്നെയും ജി. സുധാകരനേയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുവാൻ  ശ്രമിക്കുന്നതായും ജൂബിലി ആരോപിച്ചു.

കേരള സർവ്വകലാശാലയുടെ സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലപ്പത്ത് ഡോം ടെക് ഡയക്ടറായിട്ടാണ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻറെ ഭാര്യ ഡോക്ടർ ജൂബിലി നവപ്രഭക്ക് സ്ഥിരം നിയമനം നൽകിയത്. അഞ്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 35,000 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ നിയമനമാണ് എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തി സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയത്. ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് പുതിയ ശമ്പളം. പ്രൊഫസർക്ക് തത്തുല്യമായ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കാനായിരുന്നു സർവ്വകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റിൻറെ തീരുമാനം. താൽക്കാലിക തസ്തികയെ സ്ഥിരം സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി തസതികയാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി സർവ്വകലാശാല ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേതഗതി വരുത്തും. സർവ്വകലാശാലക്ക് കീഴിലെ 10 സ്വാശ്രയ ബിഎഡ് സെൻററുകളുടേയും 29 യുഐടികളുടയും ഏഴ് സ്വാശ്രയ എംബിഎ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും ചുമതലയാണ് ഡോം ടെക് ഡയറക്ടരായ ജൂബിലി നവപ്രഭക്ക് നൽകിയത്. നേരത്തെ ഓരോ കോഴ്സിനും സർവ്വകലാശാലക്ക് കീഴിലെ ഓരോ പ്രൊഫസർമാരായിരുന്നു ഡയറക്ടർ. ഒരൊറ്റ ഡയറക്ടറെന്ന പുതിയ തസ്തിക ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ യോഗ്യത സർവ്വീസിലുള്ള പ്രൊഫസറിൽ നിന്നും വിരമിച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു.