പൗരത്വ ബില്‍: പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതില്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം

ഡല്‍ഹി: പൗരത്വ ബില്‍ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതില്‍ കേന്ദ്ര വാര്‍ത്താ വിനിമയ മന്ത്രായലയം നിയന്ത്രണം ഏര്‍പെടുത്തി. ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മന്ത്രലയം മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി.