സ്വർണ വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു

സ്വർണവില പവന് 280 രൂപകൂടി 33,960 രൂപയായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റെക്കോഡ് തകർച്ച നേരിട്ടിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 4,245 രൂപയാണ് ബുധനാഴ്ചത്തെ വില.

യുഎസിൽ ട്രഷറി നിക്ഷേപത്തിലെ ആദായം ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ തുടരുന്നതിനാൽ ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണവില സമ്മർദത്തിലാണ്. സ്‌പോട് ഗോൾഡ് വില ഔൺസിന് 1,734.16 ഡോളർ നിലവാരത്തിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ആഗോള വിപണിയിലെ വിലയിടിവ് ദേശീയ വിപണിയിലും പ്രതിഫലിച്ചു.

കമ്മോഡിറ്റി വിപണിയായ എംസിഎക്‌സിൽ 10 ഗ്രാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില 45,500 രൂപയിലെത്തി.

69,216 രൂപയാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം വെള്ളിയുടെ വില.