സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ വഞ്ചനാദിനം ആചരിക്കുന്നു