ഇന്ന് 13,956 പേർക്ക് കോവിഡ്; മലപ്പുറത്ത് രണ്ടായിരത്തിലധികം രോ​ഗികൾ